tisdag 28 mars 2023

Vi säger ifrån varje dag och 23 andra noveller av kommunalare

 Kommunalarbetarens tredje novellsamling kommer ut i dag! Boken ”Vi säger ifrån varje dag och 23 andra noveller av kommunalare” är skriven av undersköterskor, spårvagnsförare, städare, kockar, elevassistenter, personliga assistenter, bussförare, barnskötare med flera. Själv är jag undersköterska och min novell "tvåhundraåttan" finns att läsa på sidan 123. 


 

 Det är jättekul att få vara en liten del av denna novellsamling! Verkligen jättekul och hedrande för det är inget dåligt gäng jag får dela mina ord med! Men boken berör oerhört allvarliga ämnen - från blytunga till sorgliga och allt annat däremellan och väcker känslor som ett varmt leende till en klump i magen. Ingen som läser alla de 24 novellerna kommer att gå oberörd förbi, och det är just det som är meningen - att boken ska väcka känslor och frågor hos läsaren. Och jag skulle vilja påstå att det är med en äkta förhoppning om att det skrivna ordet ska kunna få till en förändring till det bättre som många av dessa noveller är skrivna.

 I novellsamlingen finns noveller skrivna av: Anneli Andersson, Annelie Carlsson, Suzanne Eklund, Helena Eltén, Johan Engman, Adelina Ermeland, Emma-Clara Folin, Elisabeth Grönlund, Anna Haglund, Dennis Hertz, Caroline Holmgren, Lotta Höckert, Caisa Johansson, Emelie Kling, Em Lugnet, Nina Mattsson, Sarah Mkada Jaziri, Marlene Rosén Hallsten, Frida Turander, Molly Uddenberg, Katrine von Ahn, Arne Wester, Anna Westerman samt Sofia Ålund.

söndag 19 mars 2023

Dikter om hemtjänsten

 

 I senaste numret av Folket i bild/Kulturfront har jag med några av mina dikter om hemtjänsten på landsbygden. Ett helt uppslag på lyriksidan som sköts av Värmlandspoeten Bengt Berg. Jättekul att dikter av detta slag får ta plats och synas!


 

torsdag 16 mars 2023

Grymma tider inom äldreomsorgen - ett samtal om det krisande vårdarbetet i Finland och Sverige

 

 

 

I samband med visningen av dokumentären Grymma tider – vårdarbetets sånger på internationella kvinnodagen den 8/3 arrangerades ett samtal kring filmens teman. I samtalet diskuterades bland annat problemen med nedskärningar inom vården, både ur ett arbetsrättsligt perspektiv och ett kvinnorättsperspektiv. Nedskärningarna i äldreomsorgen bidrar till ökningen av det obetalda omsorgsarbetet och det är ingen slump att samtalet ägde rum på internationella kvinnodagen. Det betalda och det obetalda omsorgsarbetet påverkar varandra, och det är fortfarande framför allt kvinnor som betalar priset. I samtalet deltog filmens regissör Susanna Helke, Mari Huupponen, utredare på fackförbundet Kommunal, och UN Women Sveriges styrelseordförande Alexandra Pascalidou.

måndag 13 mars 2023

Kokkaffe med Ulla - Poddavsnittet: "Äldreomsorgen på undantag"

 

Tryck på bilden för att komma till podden

Ulla Andersson, politiker för Vänsterpartiet har startat en podd som heter "Kokkaffe med Ulla". I det här avsnittet dricker hon kaffe och diskuterar äldreomsorgen med Kommunals ordförande Malin Ragnegård. 

Vill även tipsa om Sveriges Radios inslag från Godmorgon Världen som handlar om Undersköterskornas Status: Tryck HÄR för att lyssna.  

 


onsdag 8 mars 2023

Hemtjänsten vs tekniska förvaltningen

 Arbetsmiljöverket genomförde ett inspektionsprojekt under 2013 där 59 kommuners hemtjänst och tekniska förvaltningar inspekterades och jämfördes med varandra. Det kunde då konstateras att de mansdominerade tekniska förvaltningarna hade en bättre arbetsmiljö med mer resurser till sitt förfogande än den kvinnodominerade hemtjänsten. Arbetssituationen för både chefer och medarbetare var mer pressad inom hemtjänsten och möjligheten att påverka sin egen arbetssituation var mindre än inom de tekniska förvaltningarna. 

@Omsorgskottar

 Det är nu tio år sedan inspektionsprojektet genomfördes och situationen är tyvärr den samma, samtidigt som nya siffror visar att utvecklingen nu också går bakåt när det gäller löneskillnaderna mellan kvinnor och män - för först gången på 15 år så ökar löneklyftan till männens fördel. Jag borde bli förvånad att det fortfarande ser ut så här, att det fortfarande är dessa förlegade genusmönster som råder i arbetslivet - mannen är norm medan kvinnors arbete värderas lägre. Men då jag jobbar i en kvinnodominerad bransch så vet jag att det tyvärr är så här det ser ut. Jämställdheten i arbetslivet har mycket kvar att önska, och under tiden betalar kvinnorna med sin egen hälsa - för där ligger vi i topp - inte bara i sjukskrivningstalen utan även det att livslängden för arbetarkvinnor nu också sjunker. Det är hög tid att flytta fokus från enskilda individer till ohållbara strukturer i arbetsmiljön. Att systematiskt bränna ut människor, då främst kvinnor, måste få ett slut.


lördag 4 mars 2023

Utebliven vård i kommunal vård och omsorg - ny doktorsavhandling

 

 Det har kommit en ny doktorsavhandling av Ingrid Andersson, filosofie doktor i omvårdnad och legitimerad sjuksköterska vid Karlstad universitet, om vård som inte blivit utförd i kommunal vård och omsorg för äldre. Resultatet av hennes forskning visar att det förekommer att vård inte blivit utförd och att det har berott på de organisatoriska förhållandena i verksamheterna som den fysiska som psykosociala arbetsmiljön, hög arbetsbelastning och tidsbrist samt otillräckligt med resurser. 

  

 Det här är ett viktigt ämne att lyfta och belysa då utebliven vård och omsorg hotar patientsäkerheten och kan på individnivå ge katastrofala följder på både kort som lång sikt. Människor som är beroende av kommunalvård ska kunna känna sig säkra med att få den vård och omsorg de behöver och människor som jobbar i den kommunala vården måste kunna känna sig säkra på att förutsättningarna att ge vården och omsorgen finns. 


 

lördag 4 februari 2023

Undersköterska blir en skyddad yrkestitel 1 Juli i år

 Den 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att man kommer att behöva ansöka om ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Exakt hur det kommer att fungera är fortfarande inte klart. Förslag har varit ute på remiss och kommer att bli färdigt nu under våren. I grunden är detta riktigt bra då titeln undersköterska fram tills idag har varit helt oreglerad och valet av titel helt fritt varit upp till arbetsgivaren att bestämma och att många arbetsgivare inte vet vad de gör för val eller på vilka grunder de gör sitt val, vilket resulterat i en minst sagt skiftande kompetensnivå bland landets undersköterskor. Jag har skrivit om det förut och det går att läsa här.Det vi vet är att det ska gå att ansöka från och med den 1 Juli i år - inte innan. Då skickar man in alla sina betyg i vård och omsorg man har till socialstyrelsen som gör en bedömning utifrån förutbestämda kriterier om man har rätt kompetens eller inte att få jobba som undersköterska. Bedömer de att du inte har tillräcklig utbildning för att få jobba som undersköterska ska socialstyrelsen beskriva vad du behöver läsa upp för att få ansöka om titeln undersköterska igen. Är man redan tillsvidareanställd (fast anställning) som undersköterska kommer det vara en tioårig övergångsperiod för att inte hela systemet ska kollapsa om hundratusentals skulle behöva söka på en och samma gång - och resultera i att inte en enda undersköterska får jobba som undersköterska förrän socialstyrelsen betat av alla hundratusentals ansökningarna. Så jag har full förståelse för att det blir en övergångsperiod - även om jag tycker att de tog i lite väl mycket när de landade på just tio år.

Hur som helst kommer 1 Juli att infalla mitt under semestern, vilket kanske inte var det smartaste valet av datum. Det kommer att ta någon vecka innan man får beviset att man får jobba som undersköterska (och kommer kosta en bra slant - oklart exakt hur mycket, men minst några hundra per ansökan) - så många usk-vikarier kommer att behöva jobba som vårdbiträden istället mitt i semesterperioden. Hur tänkte man där? Det är redan idag rörigt och svårt att få tag i personal under sommarmånaderna så detta kommer inte att göra semesterperioden enklare - tvärtom rörigare än någonsin. 

Här kan du se en timmes lång inspelning när facket kommunal och socialstyrelsen diskuterar ämnet om skyddad yrkestitel undersköterska på instagram.